LIVERBIL VÀ TÁC DỤNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH LÝ GAN MẬT | OPC