Hoạt động đoàn thể
A A A A

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN OPC VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM 2016

 

Bà: Hồ Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Dược phẩm OPC nhận cờ lưu niệm tại Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016 
 2819   09/01/2017
opcpharma.com
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518