ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017- 2022 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP | OPC