Hoạt động đoàn thể
A A A A

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017- 2022 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Về tham dự Đại hội, về phía Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Quyền – P. Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; về phía Lãnh đạo Công ty OPC có sự tham dự của đồng chí Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Nguyễn Chí Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty và đặc biệt có sự tham dự của 156 Đoàn viên Công đoàn – là đại biểu đại diện cho khoảng 760 đoàn viên công đoàn Công ty từ các Phòng - Ban - Xưởng và các Chi Nhánh OPC trên toàn quốc về tham dự.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 và xây dựng chương trình công tác hoạt động công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đánh giá những thành công mà tổ chức Công đoàn đã làm được trong Nhiệm kỳ cũ, đặc biệt giai đoạn đầu nhiệm kỳ là giai đoạn di dời Nhà máy lên Bình dương. Tổ chức Công đoàn đã nổ lực hết sức mình, cùng với Ban lãnh đạo tổ chức di đời và ổn định sản xuất kinh doanh để đưa Nhà máy mới vào hoạt động, ổn định tư tưởng CBCNV, đồng hành chia sẽ những thuận lợi và khó khăn với Ban lãnh đạo, giúp Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, tăng trưởng ổn định, đời sống CBCNV ngày một nâng cao trong Nhiệm kỳ.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất để điều hành hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã biểu quyết Nghị quyết và các chỉ tiêu chính của Đại hội trong Nhiệm kỳ mới, đặc biệt năm đầu tiên của Nhiệm kỳ mới (2017) đánh dấu 40 năm ngày thành lập Công ty (24/10/1077 – 24/10/2017).

Sau đây là một số hình ảnh từ Đại hội:
Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký
Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký

Đ/c Nguyễn Văn Quyền – PCT Công đoàn Y tế Việt nam phát biểu tại  Đại hội.
Đ/c Nguyễn Văn Quyền – PCT Công đoàn Y tế Việt nam phát biểu tại  Đại hội.

Đ/c Nguyễn Chí Linh – PCT Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty phát biểu tại Đại hội.
Đ/c Nguyễn Chí Linh – PCT Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty phát biểu tại Đại hội.

Bầu cử Ban chấp hành Khóa mới
Bầu cử Ban chấp hành Khóa mới


Ban chấp hành lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ.
 
 3017   12/01/2017
Tin từ BTV Công đoàn OPC
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518