ĐOÀN THANH NIÊN OPC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THAO KHỐI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG & LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUẬN 6 NĂM 2017 | OPC