74,5 TRIỆU ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH “ĐOÁN HAY – QUÀ HOT CÙNG OPC PHARMA” | OPC