Tin Công Ty
A A A A

Bố cáo Giải thể Công ty Cổ phần Địa ốc OPC EXIM

 

Công ty Cổ phần Địa ốc OPC EXIM
Mã số doanh nghiệp: 0310211804 do Sở KH-ĐT Tp.HCM ký ngày 03/08/2010
Căn cứ Thông báo ngày 13 tháng 06 năm 2014 V/v Doanh nghiệp giải thể của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, Kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2014, Công ty Cổ phần Địa ốc OPC EXIM đã giải thể và xóa tên doanh nghiệp trong Sổ đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

 4497   17/06/2014
opcpharma
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518