Tin Công Ty
A A A A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – NHIỆM KỲ IV (2016 – 2021)

Ngày 09/04/2016, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ IV (2016-2021) Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các nội dung báo cáo, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, nhiệm kỳ III (2011-2016) và phương hướng hoạt động cho năm 2016, nhiệm kỳ IV (2016-2021) đã được Đại hội thảo luận và thông qua với tỉ lệ nhất trí cao. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021).

Đối với kết quả hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ III, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, Đại hội đã đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty OPC trong việc phấn đấu hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao phó. Theo đó, tổng doanh thu năm 2015 là 663,9 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch và vượt 8,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế: 92,1 tỷ đồng đạt 104,7% so với kế hoạch và vượt 6,8% so với cùng kỳ; cổ tức 20%; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 về doanh thu là 13,5%, lợi nhuận trước thuế 7,2%. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2016-2021), trong đó kế hoạch doanh thu năm 2016 là 680 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 95 tỉ đồng; cổ tức 20 %; kế hoạch tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận trước thuế nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) dự kiến khoảng 5 – 7%.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021), danh sách trúng cử vào các chức danh như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2021) bao gồm 6 thành viên:

1. Ông Trịnh Xuân Vương
2. Ông Nguyễn Chí Linh
3. Ông Nguyễn Phan Dũng
4. Ông Trương Đức Vọng
5. Ông Ngô Tân Long
6. Ông Lê Minh Điểm

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) cũng đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT với kết quả như sau:

  • Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 – 2021): Ông Trịnh Xuân Vương (Đồng ý 6/6 đạt tỉ lệ 100%)
  • Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016 – 2021): Ông Nguyễn Chí Linh (Đồng ý 6/6 đạt tỉ lệ 100%)

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2021) gồm 3 thành viên:

1. Ông Lê Vũ Thuật
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
3. Ông Nguyễn Văn Tấn

Một số hình ảnh tại đại hội:


Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch HĐQT - TGĐ công ty báo cáo hoạt động của Ban điều hành

Bà Lê Thị Năm - Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Chủ tịch đoàn - Ông Trịnh Xuân Vương, Ông Nguyễn Chí Linh trả lời câu hỏi của cổ đông

Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội

HĐQT và BKS nhiệm kỳ III(2011-2016) tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2021)

HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2016-2021) ra mắt đại hội
 

 4712   11/04/2016
opcpharma.com
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518