Tin Công Ty
A A A A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Ngày 10/04/2015, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, mã chứng khoán OPC,  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty OPC trong năm 2014, đồng thời Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho phương hướng hoạt động năm 2015.  Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT

Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng toàn thể CBCNV Công ty OPC đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao phó:

 • Tổng doanh thu : 612,9 tỷ đồng, đạt 105,7% so với kế hoạch và vượt 8,6% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận trước thuế: 86,2 tỷ đồng đạt 100,2% so với kế hoạch và vượt 3,2% so với cùng kỳ.
 • Cổ tức 20%. Công ty đã thực hiện chi trả đợt 1 là 10% bằng tiền mặt vào ngày 15/01/2015.
 • Thu nhập bình quân đạt 11,9 triệu đồng/tháng/người.

Tháng 12/2014, HĐQT đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 2:1 từ nguồn vốn thặng dư cổ phần, vốn điều lệ tăng từ 128.568.600.000 đồng lên 192.851.020.000 đồng. Ngày 15/12/2014, số lượng cổ phiếu phát hành thêm đã chính thức được giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Trong năm qua, OPC cũng đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý:

 • Thương hiệu Quốc gia (là Doanh nghiệp Dược duy nhất được nhận biểu trưng 4 lần liên tiếp).
 • Ngôi sao thuốc Việt 2014.
 • Hàng Việt Nam Chất lượng cao 17 năm liên tiếp (1998 – 2014).
 • Top 100 Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 8 năm liền (2007 – 2014).
 • Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư khảo sát và bình chọn.
 • Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.


Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch HĐQT - TGĐ công ty
báo cáo hoạt động của Ban Điều hành

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

 • Doanh thu                  :  615 tỉ đồng.
 • Lợi nhuận trước thuế :  88 tỉ đồng.
 • Cổ tức                        :  20 %.
 • Thu nhập bình quân   : 12 triệu đồng/ tháng/ người.


Bà Lê Thị Năm - Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có chương trình phát hành cổ phiếu dành cho CBCNV với số lượng dự kiến phát hành là 964.255 cổ phần có giá bán 12.000 đồng/cổ phần. Đối với chương trình phát hành dành cho cổ đông hiện hữu (với tỉ lệ 4:1) có số lượng cổ phần dự kiến chào bán là 5.062.339 cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu được dùng để đầu tư cơ sở vật chất cho chi nhánh Hà Nội; xây dựng Xưởng chế biến thuốc phiến và mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiến và bổ sung vốn vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


Ông Nguyễn Đức Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam phát biểu ý kiến


 Phát biểu ý kiến và thảo luận của cổ đông tại Đại hội


Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, OPC luôn có những thành tựu ổn định và vững chắc. Nhà máy đạt GMP WHO hiện đại ngang tầm khu vực đã hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả. Vì vậy, OPC không chỉ phát triển chiều sâu về công nghệ mà còn phát triển về chiều rộng với mạng lưới phân phối rộng khắp từ Bắc chí Nam. Nâng tầm cao mới, không ngừng vươn xa trở thành niềm tự hào của Thương hiệu quốc gia, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ 2015 đã phê chuẩn.

 8377   11/04/2015
opcpharma
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518