Tin Công Ty
A A A A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC


Ngày 15/04/2017, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, mã chứng khoán OPC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, qua đó tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016, thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2017.

Năm 2016 là năm bản lề của nhiệm kỳ IV(2016-2021) đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong bước phát triển mới của Công ty, nổi bật là sự kiện OPC chính thức trở thành Công ty mẹ và phân phối toàn bộ sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Đặc biệt, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của OPC rất đáng khích lệ, cụ thể: Tổng doanh thu : 740,8 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch và vượt 11,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế: 100,7 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch và vượt 9,3% so với cùng kỳ. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua về doanh thu: 760 tỉ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 103 tỉ đồng, thực hiện chức năng phân phối sản phẩm Dược TW25 với kế hoạch tiêu thụ là 140 tỉ đồng.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (24/10/1977-24/10/2017), tập thể Lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
Ô. Trịnh Xuân Vương – CT HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT


Ô. Nguyễn Chí Linh – P.CT HĐQT, TGĐ báo cáo hoạt động của Ban điều hành


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS


Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội


 

 4967   17/04/2017
opcpharma.com
Mới hơn
Tin khác
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon