Tin Công Ty
A A A A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Ngày 14/04/2018, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, mã chứng khoán OPC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, qua đó tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2017, thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2018.

Năm 2017, kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Công ty (24/10/1977-24/10/2017) đã đánh dấu thêm một bước tiến mới trong quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau: Tổng doanh thu: 802,5 tỷ đồng, đạt 105,6% so với kế hoạch và tăng 8,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế: 111 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ.

Tiếp tục phát huy thành quả năm 2017, tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể về doanh thu: 850 tỉ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 117 tỉ đồng, tiếp tục thực hiện chức năng phân phối sản phẩm Dược TW25 với kế hoạch tiêu thụ là 158 tỉ đồng.

Một số hình ảnh tại đại hội:


Ban Tổ chức khai mạc Đại hội 


Ô. Hà Đức Cường – PTGĐ báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội 


Ô. Trịnh Xuân Vương – CT HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT


Ô. Nguyễn Chí Linh – P.CT HĐQT, TGĐ báo cáo hoạt động của Ban điều hành


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS


Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội


 

 3124   16/04/2018
ocpharma.com
Mới hơn
Tin khác
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon