Tin Công Ty
A A A A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Ngày 12/04/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, mã chứng khoán OPC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Trụ sở số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2018, thảo luận thống nhất các nội dung và phương hướng hoạt động năm 2019.

Năm 2018 với nhiều khó khăn chung của Ngành Dược, tập thể Lãnh đạo, CBNV Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua. Theo đó, thực hiện Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2018 vượt nhẹ so với kế hoạch đề ra. So với năm 2017, OPC vẫn duy trì được mức tăng trưởng bình quân năm 6-7% theo kế hoạch chung. Cụ thể, Tổng doanh thu: 854,5 tỷ đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế: 117,7 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Cổ tức cho cổ đông được thông qua duy trì ở mức 20% vốn điều lệ.

Tiếp tục phát huy tinh thần đó, tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể về doanh thu: 875 tỉ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 120 tỉ đồng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về nhân sự, sản phẩm, công nghệ, thị trường… đảm bảo mức tăng trưởng ổn định và định hướng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại đại hội:


Ô. Trịnh Xuân Vương – CT HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT


Ô. Nguyễn Chí Linh – P.CT HĐQT, TGĐ báo cáo hoạt động của Ban điều hành


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS


Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

 2635   12/04/2019
opcpharma.com
Mới hơn
Tin khác
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon