DƯỢC PHẨM OPC THAM GIA “HỘI CHỢ VIETNAM EXPO 2017” TẠI HÀ NỘI | OPC