HÀNH TRÌNH VỀ NGHỆ AN – HÀ TĨNH NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | OPC