Tin Công Ty
A A A A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Tham dự Hội nghị có DS Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; KS Nguyễn Chí Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc và gần 60 Cán bộ quản lý gồm Giám đốc và Phó Giám đốc các Phòng - Ban - Xưởng sản xuất và Các Chi nhánh OPC trên toàn quốc về tham dự. Hội nghị đã trình bày các báo cáo và thảo luận về các lĩnh vực:

1.    Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
2.    Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
3.    Các tham luận về hoạt động điều phối bán hàng; hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển sản phẩm mới; giải pháp cho mở rộng thị trường sản phẩm của Công ty và sản phẩm của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 (Công ty con của Công ty OPC từ 09/2016) và nhiều vấn đề khác,…

KS Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám đốc Công ty nhận xét, đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, các nội dung đã làm được và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để đạt kết quả tốt trong thời gian tới. Qua đó, kết quả doanh thu 2016 đạt 740,7 tỷ đồng (đạt 108,9 % so với kế hoạch), lợi nhuận đạt 100,6 tỷ đồng (đạt 105,9 % so với kế hoạch), đời sống CBCNV ổn định và thu nhập trung bình cao hơn năm trước. KS Nguyễn Chí Linh cũng đã đưa ra những nội dung và kế hoạch thực hiện trong năm mới 2017, cụ thể kế hoạch doanh thu 2017 là 760 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 103 tỷ đồng. KS Nguyễn Chí Linh cũng nhấn mạnh nhiều hoạt động trong năm mới, đặt biệt 2017 là năm đánh dấu 40 năm thành lập Công ty (24/10/1977 – 24/10/2017).

Sau đây là một số hình ảnh từ Hội nghị:

Quang cảnh chung của Hội nghị
Quang cảnh chung của Hội nghị

KS Nguyễn Chí Linh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị
KS Nguyễn Chí Linh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

 
 3389   12/01/2017
Tin từ OPC
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518