NGÀY HỘI VĂN HÓA – KỶ NIỆM 38 NĂM THÀNH LẬP OPC (24/10/1977 – 24/10/2015) | OPC