Tin Công Ty
A A A A

OPC – DOANH NGHIỆP MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Năm 2014, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC vinh dự được tôn vinh là “ Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững”.

Giải thưởng do Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam tổ chức với mục đích ghi nhận đóng góp của những doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ, nâng cao năng lực sản xuất, sản phẩm đạt chất lượng phục vụ cho nhu cầu khách hàng nhằm góp phần giữ vững sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội.


Với giải thưởng này, OPC tiếp tục khẳng định được vị trí của mình trong việc xây dựng uy tín thương hiệu, gìn giữ những giá trị về chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường đem lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp cũng như đối tác.

 6810   06/10/2014
opcpharma
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518