OPC THAM GIA HỘI CHỢ “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017” TẠI BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI | OPC