Tin Công Ty
A A A A

OPC TIẾP TỤC ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN IR AWARDS 2017

Năm 2017, Công ty CPDP OPC tiếp tục nhận được chứng nhận “Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin” do Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Vietstock phối hợp thực hiện. Chứng nhận này là kết quả của việc Công ty tuân thủ quy định của Bộ Tài Chính trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  
 3833   24/11/2017
opcpharma.com
Mới hơn
Tin khác
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon