OPC TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2016” | OPC