Tin Công Ty
A A A A

OPC – TOP 100 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2016

Ngày 8/11/2016 Lễ công bố Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ LĐ- TB&XH, Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, Liên đoàn lao động Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC vinh dự là 1 trong 100 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu được ghi tên trong bảng xếp hạng. Giải thưởng này là sự ghi nhận của Chính phủ, các Bộ ngành, cộng đồng Doanh nghiệp và các tổ chức, xã hội về những đóng góp xuất sắc của OPC vào sự phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.


Bà Nguyễn Thúy Hòa – Phó Giám đốc CN OPC tại Hà Nội
đại diện Công ty nhận giải thưởng

Đây là một trong những giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của khối doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền vững của đất nước cũng như cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Để đạt được giải thưởng này các doanh nghiệp phải chú trọng xây dựng và áp dụng các mô hình kinh doanh sáng tạo, năng động tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, cũng như chủ động nghiên cứu và triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, với ưu tiên đặc biệt cho những mô hình năng suất xanh để đảm bảo phát triển bền vững và tạo đột phá trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh. 

 3256   09/11/2016
opcpharma.com
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518