THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM | OPC