Tin Công Ty
A A A A

Thông báo v.v cho phép chuyển nhượng 50% số CP còn lại đã mua theo chương trình ESOP

 (vui lòng xem file đính kèm)

Tài liệu đính kèm :
 4308   05/08/2014
opcpharma
Mới hơn
Tin khác
Tư vấn miễn phí
1800555518