UBND QUẬN 11 ĐẾN THĂM VÀ TẶNG HOA CHÚC MỪNG OPC NHÂN KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM | OPC