TPBVSK. TRÀ RUTON

Hỗ trợ tăng sức bên thành mạch. Hỗ trợ giảm các triệu chứng của trĩ như chảy máu, đau rát hậu môn.

Mua hàng