Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Công ty và Chi bộ Chi nhánh Cần Thơ với chủ đề “mọi hoạt động của Chi đoàn gắn liền hoạt động kinh doanh”, ngày 06/07/2020, Chi đoàn Chi nhánh Cần Thơ đã tổ chức họp sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

Trong buổi sơ kết, BCH Chi đoàn triển khai các nội dung quan trọng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: Kế hoạch chương trình về nguồn của Đoàn Công ty năm 2020; Đánh giá tiến độ thực hiện 02 công trình thanh niên Chi đoàn (cung cấp nước sạch & mảng xanh chi nhánh); Khuyến khích mỗi bạn đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia ít nhất một môn thề thao; Ký cam kết thực hiện phiếu rèn luyện đoàn viên 2020; Giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn hai đoàn viên mới là đồng chí Nông Sony & đồng chí Lê Chí Khanh; Phân công các đồng chí tham dự hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại Trụ sở Công ty ngày 18/7/2020.

Cũng trong dịp này chi đoàn đã tổ chức một sổ các hoạt động nổi bật như sau:

  • Ngày 26/06/2020, đã thiết kế sân cầu lông tại khuôn viên chi nhánh, nhằm tạo thêm sân chơi thể dục, thể thao cho CBCNV Chi nhánh rèn luyện sức khỏe.
  • Ngày 5/7/2020, Chi đoàn đã tổ chức buổi giao lưu bóng đá giữa các bạn đoàn viên thanh niên và đội ngũ bán hàng chi nhánh tại sân bóng Suny nhằm giúp mọi người có cơ hội được giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết để phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh năm 2020.

Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động:

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020
Thiết kế sân cầu lông
Giao lưu bóng đá ngày 05/07/2020
opcpharma.com