Ngày 10/11/2020 UBND tỉnh Bình Dương tổ chức công bố Sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2020 để ghi nhận và tôn vinh thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công bố “Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2020” nhằm tiếp tục biểu dương, khích lệ, khơi dậy tinh thần của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua việc công bố và công khai hóa các thông tin về môi trường của các cơ sở công nghiệp cũng giúp cộng đồng giám sát, tạo áp lực với doanh nghiệp làm tốt công tác môi trường.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC vinh dự là doanh nghiệp được nhận bằng khen và tuyên dương của UBND tỉnh Bình Dương, vinh dự lần thứ 2 góp mặt trong sách xanh của tỉnh Bình Dương.

Với khẩu hiệu hành động “OPC – Thiên nhiên & cuộc sống”, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC luôn đánh giá công tác bảo vệ môi trường là công tác trọng tâm, được xem là công tác hàng đầu trong chính sách phát triển bền vững của công ty.

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên luôn ý thức trách nhiệm ngoài việc sản xuất ra các sản phẩm thuốc đạt chất lượng, còn phải làm tốt nhất có thể vấn đề Bảo vệ môi trường. Đảm bảo đạt trên yêu cầu, tiêu chuẩn theo qui định của pháp luật hiện hành.

Mọi hoạt động liên quan đến sản xuất, từ việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, tiêu chuẩn hóa qui trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và phân phối sản phẩm, luôn tuân thủ tiêu chuẩn thực hành thuốc tốt – GPs.

Ngoài ra, Công ty luôn cải tiến qui trình sản xuất thu hồi để tái sử dụng nhằm tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng, hạn chế các phế phẩm, duy trì và tạo mảng cây xanh chiếm hơn 30% trên tổng diện tích của nhà máy.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành và đoàn thể cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các yêu cầu theo qui định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.

11/11/2020
Phòng Tổ Chức Lao Động