OPC – TOP 100 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2020
Ngày 10/12/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã công bố và trao giải Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 2020). Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được vinh danh.
Bảng xếp hạng doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index – CSI) được đánh giá dựa trên 127 chỉ số ở 4 lĩnh vực gồm: Chỉ số kết quả phát triển bền vững; chỉ số quản trị; chỉ số môi trường và chỉ số lao động được VCCI phát triển và cập nhật hàng năm.
Với hơn 43 năm hình thành và phát triển, OPC luôn gắn kết triết lý kinh doanh với chiến lược phát triển bền vững, thông qua sự lồng ghép hài hoà giữa các mục tiêu tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các yếu tố về môi trường cũng như nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho sự nỗ lực đồng thời của OPC trong việc khẳng định vị thế tiên phong trong sự nghiệp phát triển bền vững của nền Dược phẩm Việt Nam.

opcpharma.com