Ngày 09/12/2021 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, OPC vinh dự được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2021. Giải thưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn tổ chức. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, OPC vinh dự được nhận nhận giải thưởng này.

Để đạt được sự ghi nhận cao quý này,  OPC không chỉ thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động mà còn đóng góp tích cực cho các sáng kiến và chương trình phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng. Cụ thể, OPC đã đáp ứng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI 2021 gồm 119 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Kết quả phát triển bền vững, quản trị, môi trường và lao động.

Dịch Covid diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế nhưng với việc nhất quán trong chiến lược phát triển bền vững, linh hoạt và sáng tạo trong sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa tập trung sản xuất kinh doanh, ứng dụng CNTT vào quản lý nên OPC không chỉ vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đầu năm đề ra, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động mà còn là đơn vị luôn thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng khi chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch với việc liên tục ủng hộ tiền mặt và cung cấp kịp thời mặt hàng thiết yếu đến các đơn vị tuyến đầu chống dịch như: Cồn 70o, Multiviatamin, Gel rửa tay khô OP.Care và viên xông Euca.

Giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021 là sự ghi nhận xứng đáng của các Bộ – Ban ngành đối với những cố gắng của đội ngũ CBCNV Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trong hành trình Đông dược mang tên OPC.

CSI100 2021 (1)

DƯỢC OPC