KIDNEYCAP® BÁT VỊ – BỔ THẬN DƯƠNG

Dùng cho người thận dương yếu, váng đầu, ù tai, đau lưng mỏi gối, nửa người dưới thường lạnh, hay đi tiểu đêm, mồ hôi trộm.

Mua hàng