NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC FAVOMIN®

Trị chứng cảm mạo phong nhiệt kèm phát sốt, sợ gió, nhức đầu, ho, khô miệng, họng đau.

Mua hàng