OP.ZEN® VIÊN TIÊU SƯNG GIẢM ĐAU

Dùng trong các trường hợp tụ máu, sưng đau do chấn thương.

Mua hàng