Chính sách chất lượng và an toàn thực phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm OPC là:

AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Để thực hiện phương châm trên, chúng tôi cam kết thực hiện:

  1. Luôn tuân thủ các qui định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn bộ qui trình sản xuất từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến và cung cấp sản phẩm dịch vụ đạt độ an toàn cao nhất đối với người tiêu dùng.
  2. Luôn cải tiến công nghệ, ứng dụng những trang thiết bị và máy móc hiện đại trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.
  3. Không ngừng nâng cao nhận thức, tay nghề của Cán bộ  – Công nhân viên trong công ty bằng cách tạo điều kiện cho Cán bộ  – Công nhân viên tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về an toàn vệ sinh thực phẩm.
  4. Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.
  5. Đảm bảo chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm và các mục tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm được mọi người thấu hiểu, được định kỳ xem xét và điều chỉnh theo sự phát triển của công ty, luôn thích ứng với thị trường và xã hội.

 

Biên soạn: 31/01/2023

GĐ. Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Thị Thanh Loan

Kiểm tra: 31/01/2023

Phó TGĐ Sản xuất

DS. Lê Thị Thúy Anh

Phê duyệt: 01/02/2023

Tổng Giám đốc

DS. Phạm Thị Xuân Hương