ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

 

Ngày 19/06/2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, mã chứng khoán OPC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Trụ sở số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù thời gian tổ chức bị dời lại so với kế hoạch ban đầu (dự kiến 10/04/2020) do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh, nhưng Đại hội kỳ này vẫn có sự tham gia đông đảo của quý cổ đông, diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc nhưng không kém phần ấm cúng và cởi mở. Đại hội đã tổng kết, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2019, đồng thời thảo luận và thông qua các nội dung phương hướng hoạt động năm 2020. Các nội dung nghị sự đều được biểu quyết thông qua với sự nhất trí đồng thuận cao.

Năm 2019, tập thể Lãnh đạo-CBNV Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2019 đã thông qua. Theo đó, Tổng doanh thu năm 2019 là 861,7 tỉ đồng đạt 101% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 130,4 tỉ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm và 111% so với cùng kỳ năm 2018. Ổn định thu nhập người lao động, bình quân 16,7 triệu đồng/ tháng tăng 10% so 2018; Cổ tức cho cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua ở mức 30% vốn điều lệ, tăng 50% so với kế hoạch 2019 và so với thực hiện 2018.

Năm 2020, một năm thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, suy thoái kinh tế, tuy nhiên tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể về doanh thu: 815 tỉ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 130 tỉ đồng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về nhân sự, sản phẩm, công nghệ, thị trường… đảm bảo mức tăng trưởng ổn định và định hướng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại đại hội:


Ban Tổ chức khai mạc Đại hội


Ô. Hà Đức Cường – PTGĐ báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội


Ô. Trịnh Xuân Vương – CT HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT


Ô. Nguyễn Chí Linh – P.CT HĐQT, TGĐ báo cáo hoạt động của Ban điều hành


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của BKS


Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

opcpharma.com