Tối ngày 13/9/2023 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2023 (HEF 2023), Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tôn vinh và trao Danh hiệu “Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023” cho 90 doanh nghiệp thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Dược OPC tự hào là một trong những Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

Với mục đích ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thành phố TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng là cơ hội để các doanh nghiệp cam kết về trách nhiệm với môi trường và xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới trong hoạt động kinh doanh.

Trải qua chặng đường hơn 45 năm xây dựng và phát triển, song song bên cạnh công việc sản xuất và kinh doanh, Dược OPC luôn chú trọng bảo vệ môi trường là công tác trọng tâm hàng đầu trong chính sách phát triển bền vững của công ty. Đây là một vinh dự lớn đối với OPC, khẳng định những nỗ lực của công ty khi đáp ứng các tiêu chí cốt lõi của Giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023:

  • Tuân thủ các quy định về xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh; có nhiều nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường;
  • Doanh nghiệp có đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững;
  • Áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản trị.

OPC nhận bằng khen và cúp "Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023"

OPC nhận cúp vằ bằng khen giải thưởng “Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023”