Sáng ngày 29/04/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với mã chứng khoán OPC đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường Trụ sở (1017 Hồng Bàng, P12, Q6, TPHCM). Đại hội tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021, thảo luận thống nhất các nội dung và phương hướng hoạt động năm 2022.

Năm 2021 ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid, chuỗi cung ứng bị đứt gãy hoàn toàn, các hoạt động sản xuất kinh doanh gần như tê liệt do nhiều địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội. Khó khăn là thế nhưng Lãnh đạo và CBNV OPC đã chủ động thích ứng và nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua. Theo đó, thực hiện Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã tăng trưởng rất ấn tượng, cán mốc 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, Tổng doanh thu: 1.126 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế: 159 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ.

Tiếp tục phát huy tinh thần đó, tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể về doanh thu: 1.340 tỉ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 177 tỉ đồng; Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 265.772.800.000đ lên 651.143.360.000đ và thực hiện đồng bộ các giải pháp về nhân sự, sản phẩm, công nghệ, thị trường… đảm bảo mức tăng trưởng ổn định và định hướng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT
trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc
báo cáo hoạt động của Ban điều hành

Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng BKS
báo cáo hoạt động của BKS

Ông Nguyễn Hải Dương – Thành viên HĐQT
trình bày tờ trình tăng vốn điều lệ

Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT
trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận

Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội