Hơn 43 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC luôn chú trọng gắn kết hoạt động kinh doanh và kiến tạo tương lai vững chắc cho ngành Dươc Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các hoạt động đào tạo – giáo dục.  Năm học 2020 – 2021 OPC đã trao học bổng cho 9 sinh viên đến từ Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y Dược Cần Thơ, đây là hoạt động thường niên và xuyên suốt mà OPC đã triển khai từ nhiều năm qua. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự tiếp sức cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập cũng như khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, đẩy mạnh chất lượng giáo dục, thể hiện tâm ý của OPC đối với sự nghiệp trồng người nói chung và sự phát triển của ngành Dược nói riêng.

26/11/2020
opcpharma.com