VIÊN HÀ THỦ Ô EXTRACAP®

Sử dụng cho nam giới tinh tủy kém, thần kinh suy nhược.
Dùng trong các trường hợp khô và rụng tóc, tóc bạc sớm, suy nhược cơ thể giảm tuổi thọ.

Mua hàng