Ngày 27/04/2024, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã diễn ra thành công tại trụ sở chính của Công ty (1017 Hồng Bàng, P12, Q6, TPHCM). Đại hội tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023, thảo luận thống nhất các nội dung và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Năm 2023 với những khó khăn chung của nền kinh tế, chứng kiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, Ban Điều hành và người lao động OPC đã gắng sức đoàn kết cùng nhau vượt qua thách thức. Tình hình hoạt động kinh doanh vẫn duy trì các con số ấn tượng, cụ thể: doanh thu hợp nhất đạt 1.008,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 155,3 tỷ đồng.

Do tình trạng khó khăn chung, các mục tiêu đề ra trong năm chưa đạt được như kỳ vọng nhưng Dược OPC tin rằng, với chính sách rõ ràng, cụ thể, cùng với sự quyết tâm cao của đội ngũ quản lý doanh nghiệp và toàn thể người lao động sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

7B8A2167

Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch HĐQT

IMG 3414

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng Giám đốc 

7B8A1799

Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT

IMG 3419 11

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

IMG 3422 11

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC