ĐOÀN OPC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VÀ BỔ SUNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Ngày 18/7/2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động đoàn và bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Cấp ủy, Công đoàn Công ty, Đại diện Thường vụ Quận đoàn 6 cùng BCH Đoàn Công ty, BCH 6 chi đoàn, Đoàn viên ưu tú & Đoàn viên, Thanh niên tiêu biểu.

Qua công tác tổng kết Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 – 2019, Hội nghị đã khẳng định: Đoàn OPC đã thể hiện vai trò tích cực trong công tác hoạt động Đoàn, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã nêu ra.

Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2022, Hội nghị đã nhất trí: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà văn kiện đã nêu ra.

Hội nghị cũng đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp Ủy, Đoàn cấp trên nhằm cụ thể hóa cho hoạt động Đoàn nhiệm kỳ mới.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị, Đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đoàn kết nhất trí thực hiện nghị quyết do Hội nghị đề ra xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị,  tư tưởng, tổ chức và phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị
Nghi thức chào cờ khai mạc